Data Engineer

Internship
Thumbnail

🌈 DATA ENGINEER INTERNSHIP
🌸 Mô tả công việc:
- Thiết kế Data Flow và xử lý dữ liệu
- Xây dựng ETL pipelines và lưu trữ dữ liệu
- Viết & tối ưu SQL xử lý dữ liệu cho báo cáo
- Xây dựng hệ thống Data automation trên cloud AWS
- Xây dựng REST API

👉🏻 Yêu cầu:
- Sinh viên năm 4 các trường đại học
- Có kiến thức về SQL, Relational Database
- Có kiến thức về ngôn ngữ lập trình: Python - OOP
- Ưu tiên có kiến thức về Cloud: AWS
- Ưu tiên có kiến thức về: Data Architecture, Data Processing, Data Warehouse…
- Ưu tiên có kiến thức về: API, Jira, Bitbucket
- Thời gian thực tập: 3 tháng

🌈 Thời gian
- Bán thời gian / Toàn thời gian
- Thứ 2 - Thứ 6
- Tối đa: 3 tháng

🥰 Phúc lợi:
- Hỗ trợ dấu
- Trợ cấp thực tập
- Hỗ trợ làm báo cáo thực tập
- Được mentor hướng dẫn 1-1

👉🏻 CV gửi về:
- Email: hr@meowhouse.vn
- Tiêu đề: “Vị trí_tên ứng viên”

Apply
Find Us

Our office

Office

Ho Chi Minh city

E.town 1, 364 Cong Hoa, Tan Binh district, Ho Chi Minh city, Vietnam

Office

Quy Nhon city

103 Mai Hac De, Quy Nhon city, Binh Dinh, Vietnam

Let's Work Together

Need a successful project?

Estimate Project
Chat
  • Laptop
  • Bill
Contact Information

Ho Chi Minh city
, Vietnam

We're Available 24/7. Contact Now. (+84) 355-206-653 help@meowhouse.vn
Find us here